Kære kor, orkestre, dansegrupper, bands og solister m.fl.

Du/I inviteres til at tilmelde dig/jer til Ballerup Musikfest den 23. – 25. august 2019, som igen afholdes i Ballerup Bymidte. Vi kan desværre ikke på forhånd love, at du/I vil få scenetid, men vi vil forsøge at tilrettelægge programmet, så flest muligt vil kunne deltage.

Som ved alle de tidligere musikfester er der ingen kontant honorering for at deltage, men til gengæld kan vi tilbyde scener med lys-, lydudstyr og sceneteknikere. Endvidere får alle deltagere omtale i vores PR-materiale, på vores hjemmeside, i Ballerup Bladet, i Kig & Lyt, på Facebook osv. Derudover plejer bymidten at være i feststemning, så der vil være god mulighed for at få nogle dejlige oplevelser i festligt lag.

Praktiske oplysninger

Ved musikfesten i 2019 vil der blive mulighed for at optræde på MusikfestScenerne på Kirketorvet, på BaghusScenen, i Kirken, på DanseScenen i Centrumgaden, på Biblioteket og Under Uret på Stationsbroen. Endvidere vil der være behov for grupper/bands til optakt-koncerter onsdag den 21. august i Skovlunde Kulturhus og torsdag den 22. august i Måløv Kulturhus.

Hvad skal du/I gøre for at komme i betragtning
Senest den 14. januar 2019 skal du/I udfylde formularen via denne link

Tilmelding til Ballerup Musikfest 2019

- hvis du/I gerne vil deltage.
Når tilmeldingsperioden er slut, går vi i gang med programplanlægningen. Programmet vil blive sammensat af et passende antal grupper ud fra den scenetid vi har, samt ud fra et bredt udvalg af genrer og stilarter.
Vi modtager altid flere anmodninger om deltagelse end Ballerup Musikfest kan rumme, men vi forsøger naturligvis at få plads til så mange forskellige grupper/deltagere som muligt.
Vi satser på at give dig/jer tilbagemelding senest i starten af marts 2019.
Mange musikalske hilsner
Ballerup Musikfest