Ballerup Musikfest 2021 - Tilmelding

 - af kor, orkestre, dansegrupper, bands og solister til Musikfesten i weekenden 20. - 22. august 2021.

Af hensyn til den videre planlægning vil vi meget gerne have jeres foreløbige tilmelding senest den 30. april. Det er ikke en bindende tilmelding, men vi ønsker blot en tilkendegivelse af, om I vil deltage, hvis det bliver muligt at gennemføre Musikfesten - se mere i tilmeldingen!

- Klik her for tilmelding til Ballerup Musikfest 2021

Når tilmeldingsperioden er slut, går vi i gang med programplanlægningen. Programmet vil blive sammensat af et passende antal grupper ud fra den scenetid vi har, samt ud fra et bredt udvalg af genrer og stilarter.

Vi modtager altid flere anmodninger om deltagelse end Ballerup Musikfest kan rumme, men vi forsøger naturligvis at få plads til så mange forskellige grupper/deltagere som muligt.

Vi satser på at give dig/jer tilbagemelding i april.

Mange musikalske hilsner
Ballerup Musikfest