Ballerup Musikfest 2023 - Tilmelding er slut

 - af kor, orkestre, dansegrupper, bands og solister til Musikfesten i weekenden 18. - 20. august 2023.

Af hensyn til den videre planlægning vil vi gerne have jeres foreløbige tilmelding senest den 28. februar. Det er ikke en bindende tilmelding. Vi ønsker blot en tilkendegivelse af, om I vil deltage.

Når tilmeldingsperioden er slut, går vi i gang med programplanlægningen. Programmet vil blive sammensat af et passende antal grupper ud fra den scenetid vi har, samt ud fra et bredt udvalg af genrer og stilarter.

Vi modtager altid flere anmodninger om deltagelse end Ballerup Musikfest kan rumme, men vi forsøger naturligvis at få plads til så mange forskellige grupper/deltagere som muligt.

Vi satser på at give dig/jer tilbagemelding i løbet af marts.

Mange musikalske hilsener
Ballerup Musikfest