Ballerup er ikke bare en by med et spændende musikliv, men en by der hvert andet år omdanner centrum til en sprudlende og livlig festivalplads, med underholdning for hele familien!

Over 100 timers gratis musik fra 8 scener

Hundredevis af glade amatører fra ind- og udland følger op på de traditioner der har beriget musiklivet i Ballerup i mange år. Børn, unge og voksne vil i 3 dage gøre centrum af Ballerup til et festligt skue for alle musikalske genrer.

Indkaldelse til generalforsamling.

Vores ordinære Generalforsamling i Ballerup Musikfest Forening samt orienteringsmøde om Ballerup Musikfest 2019 afholdes søndag den 28. april i Baghuset, Ballerup
Program for dagen ser således ud

Kl. 10.00      Velkommen
Kl. 10.05      Morgenmad til alle fremmødte
Kl. 10.30      Orientering om Ballerup Musikfest 2019
Kl. 10.45      Generalforsamling med følgende dagsordenen
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Forslag til budget
6. Valg af bestyrelse og suppleanter (Kun lige år)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Kun lige år)
8. Eventuelt
Kl. 11.30     Farvel og tak til alle
(Komitéen fortsætter med møde kl. 11.45)

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

Tilmelding på info@ballerupmusikfest.dk - senest fredag den 26. april