Ballerup Musikfest

– drives af en privat forening, som hvert andet år i ulige år afholder en musikfest i Ballerup bymidte primært med deltagelse af amatørorkestre, kor og danseensembler fra ind- og udland. Alle der tilrettelægger og deltager i Musikfesten er frivillige og ulønnede.

Hvornår og hvor foregår Ballerup Musikfest

Musikfesten foregår i ulige år. Næste gang den 18. – 20. august 2023. I 2023 bliver det 9. gang musikfesten afholdes, og vil ligesom de foregående gange foregå i og omkring Ballerup bymidte – fra Spillestedet Baghuset og Ungdomskulturhuset Vognporten på Sct. Jacobsvej – hen over Kirketorvet med de to store musikfestscener – og akustiske koncerter i Kirken – og op igennem Centrumgaden og hen på Banegårdspladsen, hvor der opstilles et stort telt med 2 scener til henholdsvis musik og dans. På Banegårdspladsen kommer der desuden et stort Børneland.

Gratis entré

Ballerup Musikfest foregår i “det offentlige rum”, hvorfor der er gratis entré til alle arrangementerne, hvilket jo nok i sig selv vil kunne tiltrække mange publikummer, så det forhåbentlig får karakter af en “folkefest”.

Ballerup Musikfest forening

– har en bestyrelse, der består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Ballerup Musikfest komité

– består af bestyrelsen samt alle formænd/kvinder fra spillestederne og udvalgene.

Se Organisationsdiagram som PDF – Klik her!