Ballerup Musikfest

– drives af en privat forening, som hvert andet år i ulige år afholder en musikfest i Ballerup bymidte primært med deltagelse af amatørorkestre, kor og danseensembler fra ind- og udland. Alle der tilrettelægger og deltager i Musikfesten er frivillige og ulønnede.

Hvornår og hvor foregår Ballerup Musikfest

Musikfesten foregår i ulige år. Næste gang den 20. – 22. august. I 2021 bliver det 8. gang musikfesten afholdes, og vil ligesom de foregående gange foregå i og omkring Ballerup bymidte – fra Baghuset og Ungdomskulturhuset Vognporten på Sct. Jacobsvej – hen over Kirketorvet med de to store musikfestscener – og op igennem Centrumgaden henover jernbanebroen. Der opstilles nogle telte med scener på strækningen, som sammen med Bibliotekets lokaler og Ballerup kirke vil danne rammen for såvel lokale som udenlandske amatørkor, orkestre og dansegruppers optræden.

Gratis entré

Ballerup Musikfest foregår i “det offentlige rum”, hvorfor der er gratis entré til alle arrangementerne, hvilket jo nok i sig selv vil kunne tiltrække mange publikummer, så det forhåbentlig får karakter af en “folkefest”.

Ballerup Musikfest forening

– har en bestyrelse, der består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Ballerup Musikfest komité

– består af bestyrelsen samt alle formænd/kvinder fra spillestederne og udvalgene.

Hent Organisationsdiagram som PDF – Klik her!